top of page

GEGEVENSBESCHERMING

§ 1. Algemeen

Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, wettelijke grondslagen, bewaartermijnen informeert de volgende regelgeving u ook over uw rechten en wie verantwoordelijk is voor uw gegevensverwerking. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina's naar andere sites wordt doorverwezen, informeer u dan daar over de manier waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

§ 2 Contact

(1) Doel van de verwerking

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via e-mail, contactformulier, etc. om uw vragen te beantwoorden en af te ronden. U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Maar zonder uw e-mailadres op te geven, kunnen wij u niet per e-mail beantwoorden.

(2) Rechtsgrondslag

a) Als u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, is artikel 6, lid 1a) AVG de wettelijke basis voor deze verwerking.

b) Als wij uw gegevens verwerken om precontractuele maatregelen uit te voeren, is artikel 6, lid 1b) AVG de wettelijke basis.

c) In alle andere gevallen (vooral bij gebruik van een contactformulier) is artikel 6, lid 1f) AVG de wettelijke basis.

RECHT VAN BEZWAAR: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1 f) AVG en die niet wordt gebruikt voor directe reclame om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

In het geval van directe reclame kunt u echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons legitieme belang bij de verwerking is om snel met u te communiceren en uw vragen kosteneffectief te beantwoorden. Als u ons uw adres verstrekt, behouden wij ons het recht voor om dit te gebruiken voor direct mail-reclame. U kunt uw belang bij gegevensbescherming beschermen door spaarzaam gegevens te delen (bijvoorbeeld door een pseudoniem te gebruiken).

(4) Ontvangerscategorieën

Hostingprovider, verzendserviceprovider voor directe reclame

(5) Bewaartermijn

Uw gegevens worden verwijderd als de omstandigheden erop wijzen dat uw verzoek of de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

Als er echter een contract wordt gesloten, bewaren wij de door het handels- en belastingrecht vereiste gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen, d.w.z. doorgaans tien jaar (zie artikel 257 HGB, artikel 147 AO).

(6) Herroepingsrecht

Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

§ 3 Informatie over cookies

(1) Doel van de verwerking

Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die niet permanent in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen en uitsluitend dienen om de functionaliteit van de website te garanderen. Andere cookies blijven permanent en herkennen uw browser bij een volgend bezoek om het gebruiksgemak van de website te vergroten.

(2) Rechtsgrondslag

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1 a) AVG.

Mogelijk hebt u uitdrukkelijk de volgende toestemming gegeven voor het gebruik van cookies op onze site:

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk, andere helpen ons te begrijpen hoe u de website gebruikt. Door op “Akkoord” te klikken, gaat u akkoord met het gebruik ervan.

(3) Bewaartermijn

De technisch noodzakelijke cookies worden doorgaans verwijderd wanneer u de browser sluit. Permanent opgeslagen cookies hebben een variërende levensduur, van enkele minuten tot meerdere jaren.

(4) Herroepingsrecht

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, schakel dan de acceptatie van deze cookies uit in uw internetbrowser. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking op onze website.

U kunt uw toestemming voor permanente opslag intrekken door de opgeslagen cookies via uw browser te verwijderen.

§ 4 Uw rechten als betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG en heeft u jegens ons als verantwoordelijke de volgende rechten:

 

 

1. Recht op informatie

U kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in het kader van artikel 15 AVG.

 

2. Recht op rectificatie

Als de informatie over u niet langer accuraat is, kunt u een correctie aanvragen in overeenstemming met artikel 16 AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken om deze aan te vullen.

 

3. Recht op verwijdering

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens onder de voorwaarden van artikel 17 AVG.

 

4. Recht op beperking van de verwerking

In het kader van de bepalingen van artikel 18 AVG heeft u het recht om een beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens te verzoeken.

 

5. Recht op gegevensportabiliteit

Volgens artikel 20 AVG heeft u het recht om de persoonlijke gegevens over u die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon.

 

6. Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Volgens artikel 7, lid 3 AVG heeft u te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming tot aan de intrekking ervan.

 

7. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats waar u woont) van de vermeende overtreding) in overeenstemming met artikel 77 van de AVG.

 

 

Houd ook rekening met uw recht om bezwaar te maken volgens artikel 21 AVG:

 

a) Algemeen: gerechtvaardigd bezwaar vereist

Er worden persoonsgegevens over u verwerkt

- om ons doorslaggevende legitieme belang te beschermen (rechtsgrondslag volgens artikel 6, lid 1f) AVG) of

- in het algemeen belang (rechtsgrond volgens artikel 6, lid 1e) AVG),

u heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; Dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de AVG.

 

In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens die u betreffen niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

b) Speciaal geval van directe reclame: een eenvoudig bezwaar is voldoende

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u te allen tijde en zonder opgave van redenen het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking; Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

 

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:
dr. Peter Bechstein
Königstr. 40
70173 Stuttgart
Telefoon: +49 172 135 45 28
info@peter-bechstein.com

bottom of page